روز گذشته محسنی اژه ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی به ... طراحی سایت کلینیک ...
روز گذشته محسنی اژه ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی به تحقیق از حسین فریدون اذعان کرده و عنوان کرد این فرد روز قبل به دلیل عدم تأمین قرار صادره به زندان معرفی شده است. دستگیری حسین فریدون و پست نوبخت   گردآوری: گروه خبر سیمرغ seemorgh.com/news منبع: ارسالی کاربران