انزلی کلاب تریبون همه اهالی بندر انزلی و کامل ترین سایت خبری بندر انزلی ... انزلی در ...
دیده بان جای سوال است آیا رسانه های انزلی نباید برای اطلاع رسانی مصاحبه ای با افراد کاندید شده برای مدیریت ملوان انجام دهند تا افکار عمومی با برنامه های مدیریتی این اشخاص که عملا مسئولیت مهمی را در این برهه زمانی به دوش خواهند کشید آشنا شوند روزهای سرنوشت ساز برای صعود ملوان به لیگ برتر , معضل پرونده های م