طراحی سایت در کرج | نرم افزار crm در کرج | طراحی وب سایت در کرج
پرتال سازمانی تعریف پورتال از دیدگاههای متفاوتی امکان پذیر است، زیرا کاربران امکانات زیادی را برای آن متصور می شوند. تاکنون تعبیرات گوناگونی از پورتال ارائه شده است. یک پورتال به عنوان یک فضای کاری مبتنی بر شبکه با امکان تنظیم شخصی و محتوایی و برخورداری از قابلیت های مشارکت با دیگر همکاران و دسترسی ریموت تعریف شده است. اما آنچه که بطور کلی برای یک پورتال مطرح می باشد، عبارت است از تمرکز بر روی آنچه که پورتال ها می توانند برای یک سازمان فراهم کنند.خرید پرتال سازمانی